درباره ما

درباره ما

از مزایای دنبال کردن سلبریتی ها و اکانت های مرتبط به مد و بلاگر ها این است که چشم شما با لباس ها و تیپ های متفاوتی آشنا میشود . برای مثال بلاگری را میبینید که یک بار یک کت را با تیشرت ساده ای و بار دیگر با یک بلوز مردانه کلاسیکی ست می کند . و دیدن همین تصویر باعث میشود زمانی که برای گشتن لباس مناسب کل کمد خود را به هم میریزید ، به این فکر بیفتید که یکبار کت کلاسیک خود را با تیشرت امتحان کنید .و یا اینکه ببینید شخصی رنگی که شما هرگز امتحان نکردید را چقدر خوب ست کرده است .پس به این تصاویر با دقت بیشتری نگاه کنید . همچ